• 633.png

معاونت سرمایه گذاری در بدو تشکیل در تیرماه 1394 تحت عنوان معاونت امور اقتصادی ،درآمد و سرمایه گذاری بوده و قبل از آن تحت عنوان مدیریت سرمایه گذاری و زیرنظر شهردار زاهدان فعالیت داشته است و پس از ابلاغ چارت سازمانی در دی ماه 1396 حوزه معاونت سرمایه گذاری ، بصورت مستقل و زیر نظر شهردار محترم ، رسما کار خود را شروع نموده است.

شرح وظایف :

  • ایجاد و مدیریت سیستمی که بواسطه آن بتوان با سرمایه های خارج از شهرداری ( اعم از سرمایه های مادی و معنوی داخلی و خارجی ، دولتی و تعاونی و بخش خصوصی ) نسبت به اجرای طرح های شهرداری و شهری اقدام نمود.

  •  فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداری و اشاعه فرهنگ مشارکت در توسعه شهر و فرهنگ شهرنشینی

  •  ایجاد اطمینان و امنیت برای سرمایه گذاران و جذب سرمایه ها

  •  بکارگیری و بهره مندی از افکار ، اندیشه ها و سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی در امر سرمایه گذاری و  تامین منابع درآمدی پایدار

  • شفاف سازی، تسهیل و روان سازی فعالیت های مربوط به امور سرمایه گذاری و مشارکت و کاهش تصدی گری شهرداری

  •  اعمال مدیریت راهبردی و هدفمند در امر سرمایه گذاری و مشارکت

  •  فراهم آوردن الگوی کارآمد در تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری

  • تلاش جهت افزایش سرانه های عمومی و خدماتی از طریق سرمایه گذاری و مشارکت

  • ایجاد اعتدال در توزیع خدمات از طریق سرمایه گذاری و مشارکت در راستای رشدو توسعه متوازن شهر

  •  استقرار نظام یکپارچه و سامان یافته امور سرمایه گذاری و مشارکت


داوود صفائی کشته گر

معاون سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری زاهدان

تحصیلات : کارشناسی مهندسی عمران
سوابق کاری:
مدیرعامل سازمان نوسازی
مدیریت منطقه 3
مدیریت منطقه 2
معاونت شهرسازی
معاونت عمرانی
معاونت مالی


1. سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت اماکن تجاری ، مسکونی، صنعتی ، خدماتی ، اداری ، فرهنگی، گردشگری، ورزشی و... با اولویت دهی به بافت فرسوده ، قدیمی و سکونت گاه های غیر رسمی و همچنین مطالعه ، طراحی و اجرای پروژه های مذکور

2. ایجاد ، احداث و نگهداری تجهیزات و تاسیسات شهری و ایجاد و بهره برداری از نمایشگاه های مختلف

3. احداث ، نگهداری و توسعه فضاهای سبز

4. احداث و نگهداری شهربازی ها و سایر کاربری های خدماتی مورد نیاز

5. احداث و نگهداری سالن های ورزشی

6. احداث اماکن رفاهی و تفریحی در تفرجگاه ها، پارکهاو فضاهای سبز و سایر محله های مورد نیاز

7. احداث و بهره برداری از کارخانجات و کارگاه های تولید مصالح و تجهیزات عمرانی و ساختمانی

8. احداث و بهره برداری از پایانه های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری و برون شهری

9. مطالعه ، طراحی، احداث، نگهداری و بهره برداری از کارخانجات و کارگاه های مرتبط با مدیریت پسماند

10. طراحی ، اجرا و نظارت بر طرح های زیبا سازی ، مبلمان شهرس، نورپردازی و تابلو های تبلیغاتی

11. طراحی، اجرا ، نظارت و بهره برداری از طرح های گردشگری

12. جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، مشارکت و همکاری با بانک هاو موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، بانک توسعه اسلامی ، بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و موارد مشابه

13. برنامه ریزی جهت مشارکت در تاسیس موسسات مالی ، اعتباری و بنگاه های واسطه پولی و بیمه ها و صندوق ها مطابق با قوانین مربوطه

14. برنامه ریزی جهت استفاده از منابع و ابزارهای مالی مجاز از جمله فاینانس ، انتشار اوراق مشارکت، اخذ وام و مشارکت بانک ها و موسسات مالی، جهت اجرای طرح های توسعه شهری

15. اجرای طرح  های مربوط به شهر الکترونیک ، شهروند الکترونیک و شهرداری الکترونیک


دسته بندي اخبار 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0