شرح وظایف

§ اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

§ نیازسنجی، ساماندهی و هدایت طرح های پژوهشی و مطالعاتی در راستای تحقق اهداف و برنامه های توسعه شهری و جلوگیری از تداخل آنها

§ ایجاد و توسعه بانک اطلاعاتی طرح ها و موضوعات پژوهشی با رویکرد پایگاههای اطلاعاتی هوشمند

§ ایجاد ارتباط و تعامل با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی

§ بسترسازی و نظارت بر اجرای بر اجرای مطالعات کاربردی مورد نیاز شهرداری و سازمان های وابسته

§ بررسی و تایید طرح های پژوهشی پیشنهادی و آماده سازی آنها جهت طرح در کمیته های تخصصی و ابلاغ به مشاور

§ هماهنگی و برگزاری جلسات شورای پژوهشی و جلسات کارشناسی در ارتباط با طرح های پژوهشی

§ همکاری در تنظیم قرارداد اجرای مطالعات و طرح های پژوهشی

§ تهیه گزارش های لازم از طرح های پژوهشی و ارایه به مسئولین ذیربط و نیز اطلاع رسانی عمومی

§ نظارت و پیگیری میزان پیشرفت فرآیند اجرایی طرح ها و مطالعات پژوهشی تا حصول نتیجه و ارزیابی نتیجه

§ پیگیری کلیه مصوبات شورای پژوهش و ارایه گزارش نتایج حاصله به شورا

§ گسترش و فراگیر نمودن نظام مدیریت دانش در شهرداری

§ برگزاری جشنواره ها، سمینارها و کنفرانسهای پژوهشی مرتبط با توسعه شهری

§ نظارت بر ارزیابی اقتصادی طرح هادر افقهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت

§ ارائه لیست عناوین پژوهشی پیشنهادی جهت پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و حمایت از آنها

§ همکاری در نیاز سنجی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز همکاران در حوزه مربوطه

§ پیشنهاد و همکاری در تدوین و بروز رسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و تعریف و پایش شاخص های مرتبط با آن فرآیند ها

§ انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف


چارت سازمانی گروه مطالعات و پژوهش

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت فهرست فعالیت ها
حامد حسین زهی فوق لیسانس مدیریت مالی مدیر گروه مطالعات و پژوهش اجرای دقیق آیین نامه ها ،دستورالعمل ها بررسی طرح های پیشنهادی و آماده سازی وتهیه گزارش انجام فرآیندو.....
مجتبی اصغری فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر کارشناس منابع انسانی اجرای دقیق آیین نامه ها ،دستورالعمل ها بررسی طرح های پیشنهادی و آماده سازی تهیه گزارش انجام فرآیندوتنظیم قرارداد اجرای .....
عبدالقیوم نعمتی نیا دکترا جامعه شناسی کاارشناس مطالعات اجتماعی اجرای دقیق آیین نامه ها ،دستورالعمل ها بررسی طرح های پیشنهادی و آماده سازی و تهیه گزارش انجام فرآیندو.....
زهره  آشوری دستگرد کارشناس معماری و شهرسازی کارشناس مطالعات شهری اجرای دقیق آیین نامه ها ،دستورالعمل ها بررسی طرح های پیشنهادی و آماده سازی تهیه گزارش انجام فرآیندو و.....
الهه احمدی مقدم فوق لیسانس حسابداری کارشناس مطالعات مالی و اقتصادی اجرای دقیق آیین نامه ها ،دستورالعمل ها بررسی طرح های پیشنهادی و آماده سازی تهیه گزارش انجام فرآیندو.....

 


دسته بندي اخبار 


به منظور انسجام بخشي در برنامه ريزي و نظارت بر گزارشات علمي (طرح هاي پژوهشي پرسنل شهرداري) متناسب با نيازها، چالش ها ، و موضوعات مديريت شهري و انجام مطالعات دقيق مبتني بر طرح هاي جامع، تفصيلي و راهبردي، بدينوسيله ليست عناوين و محورهاي پيشنهادي اولويت دار پژوهشي شهرداري زاهدان جهت بهره برداري اعلام مي گردد. لذا همكاران با توجه به عناوين پيشنهادي نسبت به انتخاب موضوع و تكميل پروپوزال از طريق فرم مربوطه در اتوماسيون اداري (فرم مشخصات طرح هاي پژوهشي)  به صورت حتي الامكان انفرادي و حداكثر دو نفر اقدام نمايند.

 

اولویت های پژوهشی شهرداری زاهدان

کار گروه محیط زیست و خدمات شهری

تهیه برنامه راهبردی عملیاتی پیاده سازی مدیریت سبز در کلانشهر زاهدان

1

تهیه برنامه راهبردی عملیاتی کاهش آلودگی آب (سطحی و زیر زمینی) در کلانشهر زاهدان

2

طرح جامع مدیریت مخاطرات شهری

3

حفظ محیط زیست بعنوان میراث مشترک شهروندان و راه های کاهش جرائم محیط زیستی

4

تهیه و تدوین برنامه عمل (برنامه مانور) نهادهای مسئول (استانداری، شهرداری و نهادهای دولتی شهر زاهدان) و منابع آلاینده (صنایع و ... ) در زمان بروز شرایط اضطراری آلودگی هوا

5

مطالعات پروژه بهره مندی از روش های نوین زیبا سازی منظر شهری در اجرای پروژه های زیبا سازی معابر، میادین شهری و جداره ها

6

طراحی سامانه یکپارچه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در زمینه کیفیت هوای شهر زاهدان

7

بررسی مصرف انرژی، آب و مواد سوختی در شهر زاهدان و ارائه الگوهای بهینه سازی مصرف آنها

8

شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی مدیریت سبز و بررسی چالش های پیش روی تحقق آن در شهر زاهدان

9

طرح های پژوهشی در حوزه پیاده سازی مدیریت سبز، اصلاح الگوی مصرف انرژی، مدیریت مخاطرات شهری، کاهش جرائم محیط زیستی

10

بررسی شیوه مشارکت شهروندان در ساماندهی مشاغل مزاحم

11

بررسی همه جانبه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در مقوله ساماندهی مشاغل شهری

12

 بهینه کاوی در خصوص ساماندهی بازارهای روز و میادین

13

 ارزیابی و تدوین آخرین مجموعه استانداردهای تأسیسات و تجهیزات شهری

14

 ارزیابی پیامدهای ایجاد شهرک صنوف آلاینده زاهدان تاثیر بر حوزه های همجوار و اثرات مطلوب و ناکارآمدی های احتمالی و ارائه راهکارهای مناسب

15

 بررسی انواع سازمان های مردم نهاد در حوزه خدمات شهری و ارزیابی عملکرد آنها در شهر زاهدان

16

 بررسی توزیع عادلانه خدمات شهری در مناطق سطح شهر زاهدان با رویکرد برنامه تحقق عدالت شهری

17

 ارزیابی و تدوین شیوه های احصاء قیمت تمام شده خدمات شهری در شهرداری زاهدان بر تأکید بر تنظیف، فضای سبز و پروژه های کلان عمرانی

18

آسیب شناسی و ساماندهی وضعیت مدیریت خاک و نخاله در شهر زاهدان

19

 بررسی وضعیت ترکیبات پسماندهای خانگی شهر زاهدان و ارائه راهکارهای کاهش آن

20

 بررسی تاثیر نور و رنگ در محالت فرسوده و بافت قدیم شهر زاهدان

21

بررسی مدیریت و کاهش هزینه های ناوگان و تسهیلات خدمات شهری و نحوه بروزرسانی امکانات خدمات شهری

22

بررسی اقتصاد در حوزه خدمات شهری و راهکار و شیوه های عملیاتی

23

بررسی بهره وری از صنایع تبدیلی در خدمات شهری

24

بررسی مدیریت صحیح ارزان و منطقی بارش های فصلی در شهر

25

بررسی کاهش هزینه های جمع آوری زباله تفکیک از مبدأ و بهره مندی از شیوه های جدید

26

بررسی اصلاح ساختار سنتی در منابع انسانی خدمات شهری و تدوین شیوه نامه های اجرایی و شرح وظایف کارکنان در چارچوب سیستم جامع خدمات شهری

27

بررسی تعیین ارزش حرارتی زباله شهر زاهدان با استفاده از روش های آزمایشگاهی

28

ایجاد منابع پایدار مالی حاصل از مدیریت جامع زباله در شهر زاهدان

29

بررسی چالش های موجود در زمینه تفکیک از مبدأ فرهنگی، اقتصادی، قانونی

30

ارائه راهکارهای طراحی و الگوی مناسب جهت فضای سبز حاشیه ای در بافتهای متراکم و فرسوده شهری

31

مدیریت پسماندهای الکترونیک در سطح شهر و ارائه راهکارهای مدیریتی

32

بررسی محیط زیستی و توجیه اقتصادی بازیافت لاستیک در شهر زاهدان

33

مدیریت پسماندهای بیمارستانی با هدف تعیین روش جامع برای انواع پسماندهای پزشکی عادی سازی، انتقال، دفع

34

تاثیر آموزش شهروندی در زمینه مدیریت پسماند در شهر زاهدان

35

ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه زباله سوز

36

بررسی معیارهای مکان یابی ایستگاه انتقال زباله

37

مدیریت پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی با رویکرد مکان یابی و پردازش

38

کاهش مخاطرات در حوزه خدمات شهری و ارائه مدل مدیریتی با رویکرد HSE

39

بررسی آلودگی های شیرابه اطراف مدفن شهر زاهدان با استفاده از GIS

40

ارزیابی ذخیره سازی های موقت زباله در شهر با رویکرد کاهش مخازن جمع آوری در سطح شهر

41

شناسایی گونه های گیاهی سازگار با کم آبی و شوری آب و خاک (درخت، درختچه، بوته، گیاهان پوششی جایگزین چمن)

42

 بررسی و پژوهش درخصوص چگونگی استفاده از خشک منظر و کاربرد درختان مثمر در فضای سبز شهری

43

ارزیابی و ارائه راهکارهای عملیاتی مدیریت مصرف آب در خدمات شهری

44

بررسی نقش استرس شغلی بر روی مدیریت ایمنی در بین کارکنان آتش نشانی

45

بررسی نقش رفاه کارکنان و ضریب ایمنی برروی تعهد کاری کارکنان آتش نشانی

46

چالش های جسمی و روحی آتش نشانان زاهدان، عوامل و راهکارهای رفع آن

47

 بررسی وضعیت مکان گزینی ایستگاه های آتش نشانی در شهر زاهدان

48

بررسی میزان رعایت ضوابط ایمنی ازسوی متولیان اماکن پرخطر و اتاق اصناف

49

تاثیر محیط آرامستان بر میزان امید به زندگی و نحوه نگرش و برخورد کارکنان شاغل در آرامستان به جامعه

50

دلایل نگرش منفی جامعه نسبت به کارکنان شاغل در آرامستان و راهکارهای تغییر این نگرش

51

ارزیابی تاثیرات اجتماعی بوستان ها و فضاهای سبز شهر زاهدان بر شهروندان

52

بررسی روش های بازیافت پسابها و فاضلاب های شهری و امکان استفاده از آنها به عنوان منابع آب نامتعارف در فضای سبز شهر زاهدان

53

بررسی و امکان سنجی استقرار کشاورزی شهری در بوستان ها و فضاهای سبز شهر زاهدان طراحی مدل جنگل کاری پایدار برای مناطق خشک(مطالعه موردی کمربند سبز شهر زاهدان)

54

بررسی نقاط ضعف و قوت طراحی منظر شهری و ارائه راهکار های کاربردی برای شهر زاهدان

55

بهینه سازی مصرف آب در فضای سبز با رهیافت منظر سازی کم نیاز به آب

56

 بررسی روش های تقلیل اثرات منفی استفاده از پساب جهت فضای سبز شهری (خاک، گیاه، انسان) با استفاده از ظرفیت های موجود منابع آبی

57

بررسی میزان رعایت ضوابط ایمنی ازسوی متولیان اماکن پرخطر و اتاق اصناف

58

تاثیر احداث بازارچه های هفتگی و محلی در تأمین زنجیره کالاهای اساسی و مصرفی اقشار کم درآمد جامعه و حمایت از تولیدات بومی استان

59

 مطالعه انتقال صنوف آلاینده و مزاحم به خارج از شهر و تأثیر آن بر سلامت روانی و آسایش عمومی مردم

60

 سازوکارهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و درآمد پایدار در سازمان میادین شهرداری زاهدان

61

 هوشمند سازی بازارهای سطح شهر و تاثیر آن بر درآمد پایدار شهرداری

62

شناسایی اثرات و پیامد های استقرار شرکت های نوبنیان به عنوان محرک توسعه در محلات فرسوده شهر زاهدان

63

ارزیابی و ارائه راهکارهای عملیاتی مدیریت مصرف آب در خدمات شهری

64

ارائه روش های نوین مدیریت آبهای سطحی شهر زاهدان

65

مکان یابی احداث استخر ذخیره روان آب امکان سنجی تحقق اجرای فضای سبز عمودی در شهر زاهدان

66

                                                                              فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (گردشگری)

تدوین برنامه آموزش شهروندی و بازخورد آن از شهروندان

1

بررسی مزیت ها و توانمندی های گردشگری شهر زاهدان

2

 بررسی روش های ارتقای سلامت در برنامه های شهرداری

3

شناسایی چگونگی ارتقاء و گسترش بازار صنایع دستی زاهدان

4

نحوه اجرایی شدن یافته های پژوهشی همچون طراحی محیطی (محیط شهری، روستایی، اماکن عمومی) به منظور کاهش بزهکاری و بزه دیدگی

5

شناسایی چگونگی ارتقاء و گسترش بازار صنایع دستی زاهدان

6

آسیب شناسی استقرار دستفروشان در معابر شهری زاهدان و ارائه راهکارهای ساماندهی

7

ارائه راهکارهای ارتقای هویت شهروندی بر اساس ارزش های ایرانی اسلامی

8

بررسی آسیب های اجتماعی اعتیاد و پیامدهای آن، مطالعه موردی شهر زاهدان

9

بررسی و شناسایی ظرفیت های گردشگری شهر زاهدان و تدوین بسته های فنی و اقتصادی

10

بررسی نظرات شهروندان در حوزه عملکرد مدیران شهری، معاونت ها و سازمان های زیر مجموعه مدیریت شهری و ارزیابی خواسته ها و نیازهای آنها

11

مقایسه تطبیقی مزایای رقابتی گردشگری در شهر زاهدان با دیگر شهرها

12

 ارزیابی عملکرد شهرداری در ارتقای کیفی اوقات فراغت خانواده در شهر

13

 ریشه یابی علل رشد تکدی‌گری اتباع خارجی در زاهدان

14

مطالعه و بررسی محورهای گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی زاهدان

15

 ارزیابی عملکرد شهرداری در ارتقاء توسعه گردشگری شهر زاهدان

16

 بررسی موانع مشارکت شهروندان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و گردشگری

17

 افزایش نقش و جایگاه فرهنگسراها و سراهای محلات در اصلاح الگوی رفتار شهروندان

18

 بررسی و تببین سرمایه اجتماعی در توسعه شهری

19

 تدوین راهبردهای سبک زندگی ایرانی اسلامی در شهر زاهدان

20

ارزیابی برنامه های اجتماعی، فرهنگی شهرداری جهت ارتقاء نشاط اجتماعی

21

 ارائه راهکارهای افزایش نقش جامعه در ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست شهری

22

تبیین شیوه های توانمندسازی جامعه در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و گردشگری

23

تهیه و تدوین برنامه راهبردی ارتقاء جایگاه فرهنگی شهر

24

بررسی احساس امنیت اجتماعی در فضاهای عمومی شهر زاهدان و ارائه راهکارهای ارتقاء آن

25

تهیه و تدوین شاخص های ارتقای بهره وری در فعالیت های شهرداری زاهدان

26

شناسایی و بررسی عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیت شغلی در شهرداری

27

عمران، معماری و شهرسازی

آسیب شناسی ناکارآمدی طرح تفصیلی، تخلفات ساختمانی ماده 100

1

بررسی اثرات و عوارض افزایش بودجه اختصاص یافته بر مدیریت شهر زاهدان

2

ارزیابی نقش مصوبات کمیسیون ماده 100 در تغییر الگوی مصوب ساخت و ساز، سیما و منظر شهری

3

ارزیابی و آسیب شناسی میزان تحقق طرح و برنامه های توسعه شهری طرح احیای محلات شهر زاهدان با رویکرد CDS

4

امکان سنجی احداث میدان فاخر شهری با محوریت پیاده و تدوین راهنمای طراحی شهری

5

مطالعه و بررسی راهکارهایی محرک توسعه و نوسازی در بافت های فرسوده شهر زاهدان

6

بررسی راهکارهای تثبیت اراضی و باغی در بافت و محدوده شهر زاهدان

7

تحقیق در زمینه نحوه توسعه زیر ساختهای شهری و تاثیر آن در اقتصاد شهری و تدوین برنامه زمانی برای تحقق آن در چشم انداز

8

آسیب شناسی بخش های مختلف از جمله بخش املاک، نبودن سیستم ثبت املاک و پایگاه داده، تخلفات حوزه املاک، درآمدهای پایدار از املاک

9

تدوین ضوابط و شاخصهای موثر جهت بازیابی هویت شهر زاهدان

10

تحلیل ویژگی های کالبدی/اجتماعی فرهنگی/اقتصادی/زیست محیطی شهر ایرانی اسلامی و تدوین شاخص های آن

11

ناسایی الگوهای شهرسازی ایرانی اسلامی در طراحی فضاهای عمومی

12

امکان سنجی و پیاده سازی مفهوم باغ ایرانی به عنوان جایگزین پارک های شهری

13

ارزیابی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر زاهدان

14

بومی سازی شاخص های شهر خلاق در انطباق با الگوی ایرانی اسلامی

15

تدوین الگوی ارتقای خلاقیت شهری در فعالیت ها و نهادهای شهرداری زاهدان

16

بررسی جغرافیایی طبیعی و مکان یابی و موقعیت شهری در زاهدان

17

سنجش امکان توسعه مجدد در بافت های ناکارآمد شهری

18

بررسی موانع تحقق پذیری پروژه های احیای بافت تاریخی در شهر زاهدان و ارائه راهکارهای متناسب

19

امکان سنجی پیاده سازی طرح ناحیه محوری، محله محوری و شورایاری در شهر زاهدان

20

 توسعه شیوه های ظرفیت سازی در حوزه های فناورانه جدید و مرتبط با شهرداری (زیست محیطی، گردشگری، اقتصاد شهری و .... )

21

 بررسی الگوهای سفر شهروندان در سطح زاهدان و روش های مؤثر در اصلاح آنها

22

کیفیت آسفالت

23

کیفیت بتن

24

بارگذاری اراضی دولتی اشخاص حقوقی و حقیقی در جهت کاهش در افزایش محدوده خدماتی

25

 پژوهش درخصوص استفاده از خدمات شرکت نو بنیان در طراحی شهروند سپاری و بهره وری بیشتر از سیستم شهرسازی

26

 طرح پژوهشی تعیین جمعیت در محله های شهری در جهت بارگذاری کاربری های خدماتی

27

 باتوجه به معضلات شهری درخصوص جانمایی مطب پزشکان برابر قانون در ملک مسکونی با در نظر گرفتن مسائل ترافیکی و مشکلات بهداشتی و روانی بوجود آمده جهت اهالی محل چاره اندیشی شود.

28

چگونگی بازسازی واحیای بافت ناکارآمد

29

 

سرمایه گذاری، مشارکت ها و تامین مالی

ارائه دستور العمل اجرایی طرح نوین درآمدهای پایدار و راهبردیهای تامین مالی در شهرداری زاهدان

1

ارزیابی روش ها و الگوهای توسعه و تحقیق درآمدهای پایدار شهرداری

2

طرح تعیین اولویت های سرمایه گذاری در شهر زاهدان و تهیه پوزال سرمایه گذاری

3

استقرار و ایجاد بخش پیگیری و پایش مستمر نظام درآمد پایدار شهرداری زاهدان

4

آسیب شناسی سرمایه گذاری و راهکارهای جذب سرمایه گذاری با تاکید بر مولفه های موثر اقتصادی

5

تبیین محورهای سرمایه گذاری در راستای شاخص های کیفیت زندگی در کلانشهر زاهدان

6

بومی سازی درآمد پایدار در شهرداری زاهدان

7

بررسی ابعاد اقتصادی و ظرفیت های سرمایه گذاری در پروژه شمالی و فرصت ها و چالش های پیش رو

8

بررسی فرصت های سرمایه گذاری در شهر زاهدان و شیوه های کسب درآمد پایدار

9

منابع درآمدی پایدار جدید در مدیریت شهری

10

بررسی راههای جذب سرمایه گذار در شهرداریها

11

شناسایی محدودیت های موجود در جذب سرمایه گذار در شهرداریها

12

 بررسی قابلیت های بالقوه شهرداری در جهت افزایش درآمدهای پایدار

13

بررسی راهکارهای کاهش هزینه در شهرداریها

14

چگونگی ترغیب شهروندان به پرداخت به موقع مطالبات شهروندان

15

مدیریت درآمد و هزینه در شهرداریها

16

فناوری اطلاعات و تحول اداری

 بررسی شیوه های نوین یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی

1

 طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت طرح های پژوهشی شهرداری زاهدان

2

طرح مانیتورینگ تحت وب پروژه ها و عملکرد بودجه شهرداری و تهیه دستور العمل پایش برنامه های مصوب

3

حمل و نقل و ترافیک

بررسی و آسیب شناسی عملکرد اجرایی پروژه تاکسی های درون شهری زاهدان و ارائه راهکارهای عملی

1

بررسی اثرات ناشی از اجرای سیستم های هوشمند اطلاع رسانی در حمل و نقل همگانی

2

 پیش بینی تأثیرات احداث حلقه های ترافیکی در رشد و توسعه شهر

3

مطالعه و شناسایی مسیر عبور اضطراری در شبکه معابر شهر زاهدان و پیش بینی امکانات و تسهیلات موردنیاز

4

 شناسایی عوامل مؤثر بر عدم استفاده از پارکینگ عمومی و پیشنهاد راهکار جهت افزایش کارایی پارکینگ ها

5

 تأثیر سرمایه گذاری حمل و نقل عمومی بر شلوغی و آلودگی هوا

6

 شناسایی عوامل تأثیرگذار بر استفاده کنندگان حمل و نقل عمومی

7

 بررسی تخلفات و علل سرپیچی شهروندان از مقررات و قوانین عبور و مرور

8

بررسی علل و عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر در تصادفات شهری

9

 بررسی شیوه های مؤثر آموزش فرهنگ ترافیک در کاهش ترافیک شهری

10

 بررسی میزان مواجه افراد با آلودگی هوا در سفر درون شهری و فعالیت روزانه

11

 ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند در کاهش تصادفات شهری

12

 امکان سنجی و تحلیل اجرای سیستم های نوین حمل و نقل در زاهدان

13

 شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت خدمات حمل و نقل

14

بررسی کاربردى وآسیب شناسی وضع موجود حمل و نقل و ترافیک

15

بررسی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک

16

بررسی ساماندهی کوتاه مدت حمل ونقل وترافیک

17

بررسی آمارگیری مبدأ ومقصدشهر OD

18

اثرسنجی و عوارض سنجی موضوعی پروژه های عمده تغییرکاربری ها

19

بازمهندسی و اولویت بندی توسعه شبکه معابرطرح تفصیلی شهر

20

طرح پارگینگ(غیرحاشیه ای- حاشیه ای) شهر

21

ساماندهی حمل ونقل عمومی یکپارچه شهر

22

ساماندهی میادین اصلی شهر

23

ساماندهی علائم افقی وعمودی وتجهیزات ترافیکی شهر

24

ساماندهی تنظیم جهات حرکت شبکه معابر

25

آسیب شناسی عملکرد حمل ونقل عمومی درشهر زاهدان و راهکارهای اصلاح و ارتقاء آن

26

بررسی نظام اخذ عوارض حمل و نقل شهر زاهدان بارویکرد الزامات قانونی و شرایط اقتصادی شهر

27

بررسی و تحلیل چالشهای نظام فنی و اجرایی شهرداری زاهدان با تأکید برمسائل ترافیکی شهر

28

ساماندهی محدوده تجاری- خدماتی شهر از بعد حمل و نقل عمومی

29

امکان سنجی حمل و نقل عمومی ترکیبی شهر

30

طراحی مسیرهای ویژه اتوبوسی

31

ساماندهی بار و کالای شهر

32

ساماندهی ایستگاه های انبار، باراندازها و پهلوگیریهای مسافری و باری درون شهری

33

طراحی شبکه اتوبوسرانی باهدف بیشینه سازی رضایت استفاده کنندگان

34

تعیین محدوده های مکانی وزمانی تردد وسایل نقلیه باری وغیرباری درشهر

35

مکان یابی پایانه های مسافری وباری درون شهری با تأکید برمکان یابی آن با استفاده از GIS

36

مکانیابی باراندازها و انبارها و ایستگاههای توزیع باری درونشهری با تأکید برمکان یابی آن با استفاده از GIS

37

مدیریت هزینه ودرآمدسیستم اتوبوسرانی شهر زاهدان

38

مطالعه وارائه سیستم برنامه ریزی منابع درحمل ونقل عمومی

39

امکان سنجی ایجاد پیاده راههای شهری

40

بررسی تصادفات رانندگی با تأکید بر مسئولیت اشخاص و سازمانها در علت وقوع حادثه و جبران خسارت

41

بررسی و مطالعه انگیزه های رفتاری در ناهنجاری های ترافیکی شهر زاهدان

42

ارزیابی کارایی و اثربخشی مسیرهای دوچرخه سواری در شهر زاهدان

43

بررسی امکان بهره گیری عابران پیاده از محیط شهری از طریق آموزش و فرهنگ سازی

44

توسعه حمل ونقل پایدارشهر زاهدان با تأکید بر یکی از پارامترهای زیست محیطی، امنیت شهروندان، مصرف منابع،تخصیص منابع،ضوابط و مقررات، بیمه و سایر پشتوانه های آرامشی شهروندان، آموزش فرهنگ

45

مطالعه ومعرفی تکنیک های آموزش ترافیکی واثرسنجی آن در بین قشرهای مختلف مردم

46

مطالعه وتحلیل ارزیابی مشارکت مردم با رویکرد مسائل ترافیکی شهر

47

مطالعه وتحلیل ارزیابی تطبیقی تکنیک های جلب مشارکت اجتماعی اقشار مردم با رویکرد مسائل ترافیکی شهر

48

طرح تحلیل فضاهای شهری واصول طراحی شهری با تأکید بر پارامترهای ترافیکی

49

بررسی عوامل محیطی موثر بر مسایل ترافیکی شهر

50

مطالعات تدوین تکنیک های موثر بر اصلاح الگوهای سفرهای شهری مردم زاهدان

51

مطالعه ارزیابی حقوق شهروندان در رابطه با اجرای طرحهای مختلف بخش حمل و نقل و ترافیک

52

بررسی و ریشه یابی مشکلات فرهنگی با تأکید بر مسائل ترافیکی و ارائه راهکارهای ارتقاء وضع موجود

53

مطالعات مدیریت تقاضای سفرهای شهری مطالعات مرتبط مدیریت و کنترل ترافیک

54

ساماندهی و بهبود کیفی شبکه معابر شهر زاهدان

55

تنظیم جهات حرکت شبکه معابر منطقه ای و ناحیه ای شهر

56

مدیریت کنترل و نظارت بر تقاطع های شهری

57

طراحی و ترافیکی تقاطع های غیر همسطح شهر

58

بررسی کاربری اراضی در تعیین سلسله مراتب معابر محلات شهری، مطالعه موردی زاهدان

59

توزیع و کارکرد بهینه پارکینگ های عمومی در شبکه حمل و نقل شهری با تأکید بر مکان یابی آن با استفاده از GIS خدمات شهری و اجرایی

60

اولویت های علمی، تحقیق و پژوهشی سازمان حوزه معاونت شهرسازی و معماری

61

اولویت های علمی، تحقیق و پژوهشی سازمان حوزه معاونت امور عمرانی، حمل ونقل و ترافیک

62

مدیریت روسازی راههای درون شهری )راههای شریانی درجه یک

63

بررسی چگونگی استفاده از پارکینگهای حاشیه ای در نقاط مختلف شهر

64

 انجام مطالعات امکان سنجی پارک سوار

65

 مطالعات تغییر ساعت فعالیت روزانه در شهر و تاثیر آن بر ترافیک شهر

66

بررسی تاثیر حذف پارکینگ در فضاهای عمومی شهر و معضلات اجتماعی آن

67

طرح توسعه ی مراکز محلی، منطقه ای و شهری با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی TOD

68

تدوین شاخص های دسترسی عادلانه و ارزیابی میزان دسترسی شهروندان در مناطق شهر به حمل و نقل عمومی با استفاده از WEB GIS

69

ایمنی و بحران

تهیه ماتریس های خسارت زلزله برای ساختمان ها و مصالح بنایی زاهدان

1

 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر زاهدان

2

 بررسی نقش و عملکرد شهرداری زاهدان در عملکرد پیشگیرانه در حوزه پدافند غیر عامل

3

 شناسایی راهبردهای سازمان های مختلف در مواقع بحران

4

بررسی نقش فناروی ها در کاهش آسیب پذیری ناشی از بحران

5

 بررسی دیدگاه های مختلف در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

6

آسیب شناسی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: محلات قدیمی شهر زاهدان)

7

 بررسی تأثیرات بلندمرتبه سازی بر امنیت محلات مسکونی شهروندان زاهدانی

8

 تحلیل هزینه فایده نصب تجهیزات و تأسیسات مدرن در ساختمان های عمومی

9

 شیوه های مقاوم سازی بناهای تاریخی با فناور های نوین

10

بررسی و تبیین وضعیت ایمنی شهر زاهدان

11

 سازکارهای ارتقاء سطح ایمنی زندگی شهروندان در شهر زاهدان و میزان پایبندی آنان و رعایت ضوابط ایمنی

12

حریم خصوصی و فضای سایبر از دیدگاه پدافند غیرعامل

13

 احداث سازه های مستحکم و مقاوم سازی مبلمان شهری در مقابله با اغتشاشات داخلی

14

پدافند غیرعامل و تاثیر آن در امنیت ملی

15

تاثیر اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل شهر زاهدان در امنیت و ایمنی پروژه ها ی عمرانی سطح شهر

16

اولویت های پژوهشی کمیته پدافند غیرعامل شهرداری زاهدان

17

                                                                                                         بازرسی

حذف موانع و ضوابط قدیمی و غیر ضروری در پاسخگویی به شهروندان

1

طرح های ارزیابی عملکرد عوامل اجرایی شهرداری زاهدان با تمرکز بر حوزه های افزایش بهره وری، شفافیت، مبارزه با فساد اداری، نظارت بر عملکرد پاسخگویی و قانون مداری

2

تئوری محدودیت ها در شهرداریها

3

حذف مراجعین حضوری در واحد ها و مجموعه شهرداری

4

راههای افزایش سلامت اداری و مالی در شهردایها

5

ارزیابی عملکرد مدیران در حوزه های مختلف شهرداری به ویژه معماری و شهرسازی

6

بررسی آثار بر گسترش فساد اداری

7

اولویت های علمی، تحقیق و پژوهشی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

تاثیر خدمات ارئه شده درمیز خدمت شهرداری ها بر رضایت ارباب رجوع

1

ارائه الگویی موثر در شهرداریها جهت دریافت آمار و اطلاعات به موقع

2

تدوین طرح های نوآوری در صنعت ساختمان، راهسازی، حمل و نقل عمومی و تامین انرژی

3

بررسی علل پر هزینه بودن اجرای پروژه های مختلف و مطالعات مهندسی ارزش پروژه های شهرداری زاهدان

4

بررسی قوانین و مقررات طرح تفصیلی شهر زاهدان بر فرم شهر در بافت تاریخی

5

تعریف مطالعاتی که منجر به ارزیابی و آسیب شناسی اقدامات شهرداری مثل طرح جامع ارزیابی عملکرد شهرداری زاهدان

6

بررسی عملکرد کارکنان شهرداری و ارائه راهکارهای مالی و ... جهت پویایی و بهینه سازی عملکرد نیروی انسانی شهرداری

7

 تحلیل ظرفیت های شهر زاهدان برای تبدیل به شهر دانش بنیان و پیشنهاد سیاست های مناسب

8

بررسی آسیب پذیری ناشی از سیلاب شهری در زاهدان

9

 جایگاه «نشانه‌های شهری» در واکاوی مؤلفه‌های «هویت» و «فرهنگ» در سیمای شهر ایرانی (مطالعه موردی: بررسی سیمای شهر زاهدان)

10

مدیریت و سامان دهی کارایی مصرف آب در جهت حفظ منابع آبی به منظور مقابله با بحران منابع آب فضای سبز شهر زاهدان

11

 تهیه طرح حریم شهر زاهدان با رویکرد توسعه پایدار

12

تهیه طرح استراتژیک سیستم آموزشی و پژوهشی شهرداری زاهدان

13

 تهیه طرح چابک سازی و مناسب سازی ساختاری و نهادی واحدهای شهرداری

14

طرح شفاف سازی و مبارزه با فساد اداری

15

 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0