پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN/ FA   |   پنج‌شنبه, 13 آذر 1399

مقام معظم رهبري :

 

بسيار حساس وقوي باشيد وبا رعايت تمام جوانب اقدام كنيد .

فقط رصد نكنيم حضور مادامنه وسيعي دارد كه بايد به همه اينها رسيدگي كرد. آخرين حرف من اين است برادران وخواهران عزيز،مسئولين محترم در سطوح مختلف ،احتياج داريد به شجاعت ،ابتكار نوآوري ،ايثار يك چيزهايي را بايد از خودتان ،قيد آن را بزنيد تا كار را بتوانيد خوب انجام بدهيد .


  • آدرس: خيابان آزادي-نرسيده به تقاطع آزادي و امام خميني-ساختمان شهرداري مرکزي زاهدان
  • تلفن: 33220528 - 054
  • فکس: 33213220 - 054
  • ايميل: Herasat@zahedan.ir

  • 5.7.4.0
    گروه دورانV5.7.4.0