• Untitled-2.jpg
  • Untitled-1.jpg
  • Untitled-3.jpg

news categories 
پایان گره های ترافیكی و توسعه آرامستان با افتتاح پل و خودروی برقی
news code : 5420  |  event date : Sat Feb 17, 2024 03:57  |  item visited : 160  |  Number Of Comments : 0
ادامه ی رایزنی های  ملی شهردار زاهدان برای رفع چالش و موانع توسعه شهری
news code : 5418  |  event date : Thu Feb 15, 2024 04:05  |  item visited : 150  |  Number Of Comments : 0
در دیدار شهردار زاهدان با دادستان مركز استان تاكید شد:
news code : 5417  |  event date : Wed Feb 14, 2024 10:27  |  item visited : 157  |  Number Of Comments : 0
Page1of12123456...12.Next.GO


شهردار: مهندس محمدامیر براهویی

محمدامیر براهوئی با 11 رای اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد. محمدامیر براهوئی متولد 1360 با مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری نماینده سازمان های مردم نهاد سیستان و بلوچستان در وزارت کشور و رییس هیات ورزش های بومی و محلی استان است.

شهردار جدید پیش از این ریاست شورای شهر زاهدان در دوره چهارم،معاون خدمات شهری،قائم مقام و سرپرستی شهرداری زاهدان را درکارنامه خود دارد.

 

4.jpg 

  • همکارانی که تمایل به انجام گزارشات علمی دارند جهت اطلاع از عناوین اولویت های پژوهشی ،به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

اولویت های پژوهشی گروه مطالعات و پژوهش شهرداری زاهدان
به چه میزان از خدمات شهرداری زاهدان استفاده می نمائید؟

Send


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0