• Untitled-2.jpg
  • Untitled-1.jpg
  • Untitled-3.jpg

news categories 
تقویت احساس تعلق شهروندان به شهر، مهمترین عامل در توسعه پایدار و پویایی زاهدان
news code : 5362  |  event date : Sat Nov 25, 2023 06:18  |  item visited : 27  |  Number Of Comments : 0
تشكیل اولین جلسه كمیته اجتماعی چهارراه رسولی
news code : 5353  |  event date : Tue Nov 14, 2023 06:35  |  item visited : 64  |  Number Of Comments : 0
نشست معاونت خدمات شهری شهرداری زاهدان و مدیر عامل شركت حمل و‌نقل بین المللی خلیج فارس ایران
news code : 5350  |  event date : Thu Nov 09, 2023 08:49  |  item visited : 60  |  Number Of Comments : 0
Page1of6123456.Next.GO


شهردار: مهندس محمدامیر براهویی

محمدامیر براهوئی با 11 رای اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد. محمدامیر براهوئی متولد 1360 با مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری نماینده سازمان های مردم نهاد سیستان و بلوچستان در وزارت کشور و رییس هیات ورزش های بومی و محلی استان است.

شهردار جدید پیش از این ریاست شورای شهر زاهدان در دوره چهارم،معاون خدمات شهری،قائم مقام و سرپرستی شهرداری زاهدان را درکارنامه خود دارد.

 

4.jpg 

  • همکارانی که تمایل به انجام گزارشات علمی دارند جهت اطلاع از عناوین اولویت های پژوهشی ،به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

اولویت های پژوهشی گروه مطالعات و پژوهش شهرداری زاهدان
به چه میزان از خدمات شهرداری زاهدان استفاده می نمائید؟

Send


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0