پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN/ FA   |   دوشنبه, 5 خرداد 1399
ملاقات با شهردار
  
  فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار و مدیران شهری  تاریخ درخواست :  1399/03/05
  نام :    نام خانوادگی :  
  تلفن :    تلفن همراه :  
  کد ملی :    ایمیل :  
  منطقه :    شماره پرونده :  
  ملاقات شونده :    تاریخ درخواست ملاقات :  
  آدرس :
  
  خلاصه درخواست :
  
  1249010845
   نظر دهی شهردار :
  
  ارسال

5.3.4.0
V5.3.4.0