• Untitled-1.jpg
  • Untitled-2.jpg
  • Untitled-3.jpg

news categories 
آئین افتتاح و بهره برداری از بوستان بزرگ وحدت برگزار شد
news code : 5089  |  event date : Sun Dec 11, 2022 06:50  |  item visited : 250  |  Number Of Comments : 0
آتش نشانی زاهدان فاتح مسابقات والیبال ادارات
news code : 5088  |  event date : Sun Dec 11, 2022 06:48  |  item visited : 204  |  Number Of Comments : 0
افتتاح اولین پارك توانیابان توسط شهرداری زاهدان
news code : 5087  |  event date : Sun Dec 11, 2022 06:47  |  item visited : 212  |  Number Of Comments : 0
بهره برداری زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال شهدای گرگیچ
news code : 5086  |  event date : Sun Dec 11, 2022 06:43  |  item visited : 194  |  Number Of Comments : 0
Page1of41234.Next.GO


شهردار: مهندس محمدامیر براهویی

محمدامیر براهوئی با 11 رای اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد. محمدامیر براهوئی متولد 1360 با مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری نماینده سازمان های مردم نهاد سیستان و بلوچستان در وزارت کشور و رییس هیات ورزش های بومی و محلی استان است.

شهردار جدید پیش از این ریاست شورای شهر زاهدان در دوره چهارم،معاون خدمات شهری،قائم مقام و سرپرستی شهرداری زاهدان را درکارنامه خود دارد.

 

4.jpg

به چه میزان از خدمات شهرداری زاهدان استفاده می نمائید؟

Send


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0