Sunday, January 29, 2023
  • time : 10:17
  • Date : Sun Dec 11, 2022
  • item visited : 214
  • news code : 5087
افتتاح اولین پارك توانیابان توسط شهرداری زاهدان

افتتاح اولین پارک توانیابان توسط شهرداری زاهدان*

محمدامیر براهویی شهردار زاهدان گفت: با توجه به وجود برخی محدودیتهای فراروی عزیزان توانیاب و با هدف کاهش این محدودیتها، پروژه ی احداث مجموعه ی ورزشی-پارکی توانیابان در دستور کار شهرداری زاهدان قرار گرفت و طبق برنامه ی زمانبندی شده در موعد مقرر به پایان رسید

وی گفت: احداث پارکهای توانیابان در کلیه مناطق پنج گانه شهر زاهدان در دستور کار شهرداری قرار گرفته است لازم به ذکر است: این مجموعه با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان، شهردار و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.20.0
    V6.0.20.0