پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN/ FA   |   Wednesday, January 23, 2019

news categories 
news code : 3782  |  event date : 1/23/2019 12:47:0  |  item visited : 3  |  Number Of Comments : 0
news code : 3780  |  event date : 1/23/2019 8:26:50  |  item visited : 7  |  Number Of Comments : 0
news code : 3779  |  event date : 1/22/2019 10:54:37  |  item visited : 18  |  Number Of Comments : 0
Page1of59123456...59.Next.go
news categories 
news code : 3781  |  event date : 1/23/2019 12:35:21
تمدید مهلت دریافت اسناد و جلسه بازگشایی پاکات 2مناقصه ....
news code : 3778  |  event date : 1/22/2019 7:21:46
شهرداری زاهدان درنظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پروژه بازسازی لاین غربی انتهای بلوار آزادی...

 

 

Contacts
  • Address: Azadi St. - intersection of Azadi Street and Khomeini Street
  • Tel: 054-33224064-7
  • Fax: 054-33231982
  • Email: Info@zahedan.ir

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0